Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(11.9.1965)Skladba č. 151Inž. Bedrich Formánek, ČSSR

1. pochvalná zmienka

FIDE 1959, oprava

Mat 3. ťahom (5–9)Kontrolná notácia: b. Kf7, Dc1, Sb7, Sf6, Jf4 – č. Kf5, Va4, Sg1, Jf2, Pd6, f3, g3, h6, h7 – mat 3. ťahom.

I. celoslovenská súťaž v problémovom šachu sa skončila podľa očakávania. Prekvapením je do určitej miery iba výsledok z oddelenia dvojťažiek, v ktorom zvíťazil Ladislav Salai sr. z Detvy a odsunul favorizovaných majstrov športu A. Pituka a Ľ. Lačného na 2., resp. 4. miesto. Tuhý boj bol aj v oddelení viacťahových úloh, kde medzi prvým a ôsmym skladateľom je rozdiel iba štyroch bodov. Najväčší počet bodov dosiahli v tomto oddelení až dvaja problémisti – Ladislav Polaček a Ivan Garaj z Bratislavy. V ostatných oddeleniach jasne zvíťazili favoriti – v oddelení štúdií Miloš Sečkár z Trenčína a v oddeleniach trojťažiek a exoproblémov (rozprávkových úloh) inž. Bedrich Formánek z Bratislavy. Inž. Formánek sa stal s veľkou prevahou aj celkovým víťazom, čím potvrdil, že je naším najvšestrannejším skladateľom. Na dnešnom diagrame prinášame jeho problém z oddelenia trojťažiek, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Je v ňom spracovaná predĺžená obrana čierneho jazdca v duchu českej úlohovej školy. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred