Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(20.11.1965)Skladba č. 155Andris Skuja, SSSR

I. cena

XV. šachová olympiáda 1962

Mat 3. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kh1, Vd3, Vh8, Sc4, Sf4, Je1, Jh6, Pe3, e4, g4 – č. Kh3, Da8, Vb7, Vc5, Sg1, Pa4, c6, f3 – mat 3. ťahom.

Novostrategická škola, ktorá pracuje so zámenami, postupne z úloh dvojťahových preniká aj do oblasti skladieb troj- a viacťahových. Trojťažky so zámenami matov boli v minulosti veľkou zriedkavosťou, ale v posledných rokoch sa objavujú medzi vyznamenanými problémami v najsilnejších súťažiach stále častejšie. V súťaži vypísanej pri príležitosti XV. šachovej olympiády obsadila prvé miesto trojťažka s typicky dvojťažkovou témou spracovanou v troch ťahoch. Jej obsah spočíva v prerušení správnej čiernej figúry kontrolujúcej bielu batériu pri vytváraní hrozby 2.Sf1+ Kh4 3.Jf3 mat. Porovnaním variantov vzniklých po troch do úvahy prichádzajúcich odťahoch bielej Vd3 vystúpia do popredia základné prvky novostrategickej školy. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 150 (E. A. Wirtanen – b. Kh8, Db7, Va5, Ve8, Sf4, Je5, Jg5, Pc2, d2 – č. Kd4, Dh3, Va6, Ve2, Sa7, Jd5, Pc3, c5, g4, h7 – mat 2. ťahom) 1.Db5! s trojfázovou zámenou dvoch matov.

Riešenie problému č. 151 (Inž. B. Formánek – b. Kf7, Dc1, Sb7, Sf6, Jf4 – č. Kf5, Va4, Sg1, Jf2, Pd6, f3, g3, h6, h7 – mat 3. ťahom) 1.Jd5! s hrozbou 2.Df4+ – vedie po predĺženej obrane čierneho jazdca k trom čistým matom.


Vzad <<  >> Vpred