Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(6.11.1965)Skladba č. 154Ľudovít Lačný, ČSSR

I. cena

Československý šach 1952

Mat 2. ťahom (11–13)Kontrolná notácia: b. Kc2, Dd3, Vf8, Vh6, Sf4, Sh1, Jb4, Jd7, Pa6, c6, e4 – č. Ke6, Vh3, Sb6, Sg6, Jc3, Jg3, Pa7, b5, d4, e7, h2, h4, h7 – mat 2. ťahom.

Stála komisia pre problémový šach pri medzinárodnej šachovej federácii FIDE vydala tento rok retrospektívny Album FIDE, v ktorom sú vybrané najlepšie skladby všetkých skladateľov z celého sveta za roky 1945-1955. Aj na tomto najvyššom fóre získal československý šachový problém vysoké ocenenie – v počte uverejnených skladieb sme na druhom mieste, hneď za najsilnejšou problémovou veľmocou Sovietskym sväzom! Zo slovenských skladateľov skončil najlepšie majster športu Ľudovít Lačný, ktorého prácu prinášame na dnešnom diagrame. Úloha je konštruovaná na tému "biely na ťahu", lebo na každý ťah čierneho v pozícii diagramu je pripravený mat – 1...Jc3 ľub. 2.Db3 mat, 1...Jd5 2.e:d5 mat, 1...Jg3 ľub. 2.D:h3 mat a 1...Jf5 2.e:f5 mat. Ako sa obsah úlohy zmení po prvom ťahu bieleho? Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 149 (Ing. V. Bartolović – b. Kg8, Df7, Ve8, Vf3, Sa3, Sb1, Ja5, Jd5, Pb3, e4, f4 – č. Kd4, Dc2, Vg5, Sc1, Pa4, b5, c3, d6, e2, e5, g7 – mat 2. ťahom). Predúvodníkové maty viditeľné v pozícii 1...D:b3 2.Da7 mat, 1...D:e4 2.Jc6 mat sa zaujímavým spôsobom zamenia vo dvoch zvodnostiach 1.Jc7? a 1.Jb4? a nakoniec i v riešení po 1.Je3!


Vzad <<  >> Vpred