Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(23.10.1965)Skladba č. 153Karol Mlynka, ČSSR

2. pochvalná zmienka

Probleemblad 1964

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kf8, Dd8, Vf7, Sc5, Jd5, Jf5, Pd2, d4, e2 – č. Ke4, Da1, Vc3, Vf1, Pb3, c6, e7, f4, g6 – mat 2. ťahom.

Problémový šach dosiahol v posledných rokoch na Slovensku nebývalý rozvoj. Zo širokej základne mladých a nadaných problémistov vyrastá stále viac a viac skladateľov s veľmi dobrou medzinárodnou úrovňou. Na dnešnom diagrame prinášame prácu bratislavského študenta Karola Mlynku, ktorá získala vyznamenanie na jednom z najsilnejšie obsadených turnajov poslednej doby! Pri jej riešení si treba všimnúť, aké maty nasledujú po blokovaní polí d5 a f5, resp. po ťahoch 1...Da8 a 1...V:c5 a akým spôsobom súvisia uvedené varianty s variantami a hrozbami, ktoré vzniknú po zvodnostiach 1.Jd5 ľub., 1.Jf5 ľub., 1.Jd:e7 a v riešení. Objavenie všetkých súvislostí zanechá v riešiteľovi veľmi pekný dojem. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 148 (J. J. Rietveld – b. Ka1, Db7, Sb1, Sd6, Jc3, Jf1, Pb2, c4 – č. Kd4, Ve8, Vg5, Ja4, Pg4 – mat 3. ťahom). Predúvodníkové varianty vzniknú po vzájomnom prerušení čiernych veží na poli e5: 1...Vee5 2.Jb5+ V:b5 3.De4 mat, 1...Vge5 2.Je2+ V:e2 3.Dd5 mat. Po úvodníku 1.b3! sa po rovnakých obranných ťahoch na pole e5 zamenia druhé a tretie ťahy bieleho.


Vzad <<  >> Vpred