Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(31.7.1965)Skladba č. 148Johannes J. Rietveld

II. cena

Tijdschrift v. d. KNSB 1950

Mat 3. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Ka1, Db7, Sb1, Sd6, Jc3, Jf1, Pb2, c4 – č. Kd4, Ve8, Vg5, Ja4, Pg4 – mat 3. ťahom.

Veľmi obľúbenou témou šachových problémov už niekoľko desaťročí je zámena hier. Až donedávna bola spracovávaná výlučne v úlohách dvojťahových, kde dosiahla najrozmanitejšie formy a postavila tým dvojťažku na prvé miesto, čo do popularity. Napriek tomu, že vo viacťahových úlohách sú už dlhý čas zakorenené tradičné témy, začína v poslednom čase prenikať zámena hier aj do tejto oblasti. Podobne ako v dvojťažkách, i tu je spracovávaná v rozličných formách. Najjednoduchšiu z nich – zámenu dvoch matov – prinášame na dnešnom diagrame. Predúvodníkové varianty vznikajú po ťahoch veží na pole e5: 1...Vee5 2.Jb5+ V:b5 3.De4 mat, 1...Vge5 2.Je2+ V:e2 3.Dd5 mat, – v oboch prípadoch si čierne veže prerušili navzájom pôsobnosť, čo biely využil v mate. Rovnaké obranné ťahy čierneho sa objavia i po úvodníku, ale v spojitosti s iným pokračovaním. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 145 (A. Mozeli, I. cena Good Companion 1914 – b. Kg8, Da6, Ve1, Sa3, Sd3, Ja5, Ja8, Pf2, f7, g6 – č. Kd5, Sb8, Ja7, Jf8, Pb5, c5, d4, f3, f4, g7 – mat 2. ťahom). Na všetky ťahy čierneho pred úvodníkom nasledujú maty: 1...Sd6 2.Jb6 mat, 1...Se5 2.Se4 mat, 1...b4 2.Sc4 mat, 1...Jc6 2.D:c6 mat, ktoré sa po úvodníku 1.Jc4! zamenia za iné: 1...Sd6 2.D:d6 mat, 1...Se5 2.V:e5 mat, 1...b4 2.Se4 mat, 1...Jc6 2.Jab6 mat a 1...b:c4 2.S:c4 mat. Úloha teda obsahuje kombinovanú zámenu matov a obrán.


Vzad <<  >> Vpred