Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(5.6.1965)Skladba č. 145A. Mozeli

I. cena

Good Companions 1914

Mat 2. ťahom (10–10)Úlohy s pozíciou "biely na ťahu" sú medzi riešiteľmi veľmi populárne. Sú to postavenia, v ktorých na každé pokračovanie čierneho je pripravený mat, ale tým, že biely musí spraviť prvý ťah, obyčajne pripravené maty znemožní a zároveň umožní iné. Úlohy tohto typu boli veľmi rozšírené začiatkom tohto storočia a postavili základ pre vznik veľmi širokej tematickej oblasti – zámeny matov. Dnešná úloha je typickou ukážkou pozície biely na ťahu so súčasnou zámenou matov i obrán. Napriek tomu, že úloha má už vyše 50 rokov, jej obsah je stále aktuálny, o čom svedčí celý rad tematicky príbuzných prác z posledných desaťročí.

Aké maty nasledujú na všetky ťahy čierneho v základnom postavení nie je ťažké nájsť. Zaujímavé bude však porovnanie týchto predúvodníkových variantov s variantami po prvom ťahu bieleho. Ak na rovnakú obranu ide po úvodníku iný mat, hovoríme tomu zámena matu, ak ten istý mat vychádza na inú obranu, hovoríme o zámene obrany. V koľkých variantoch došlo k zámene obrán, alebo matov? Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Kontrolná notácia: b. Kg8, Da6, Ve1, Sa3, Sd3, Ja5, Ja8, Pf2, f7, g6 – č. Kd5, Sb8, Ja7, Jf8, Pb5, c5, d4, f3, f4, g7 – mat 2. ťahom.

Riešenie problému č. 141 (L. I. Lošinskij – b. Kh7, Da2, Vg4, Vh6, Sa7, Sb1, Jc8, Jd7, Pb3, b5, e6 – č. Kd5, Vb4, Sf8, Sh3, Jc6, Je2, Pe3 – mat 2. ťahom). 1.Dc2? nejde pre 1...Jc3! Preto 1.Da6! s hrozbou 2.D:c6 mat. Obrany čierneho jazdca c6 vytvárajú tzv. predĺženú obranu v štyroch variantoch a v súvislosti s variantami vzniklými vo zvodnosti vedú k zámene štyroch matov.


Vzad <<  >> Vpred