Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(22.5.1965)Skladba č. 144Dr. Jindřich Fritz, Praha

I. cena

ČSTV 1961-1962, 100 rokov českej školy

Biely na ťahu remizuje (3–3)Kontrolná notácia: b. Kg6, Sb6, Sc2 – č. Ka1, Vc4, Je8 – biely na ťahu remizuje.

Ukážky z posledného preboru ČSSR v problémovom šachu dnes zakončujeme najlepším problémom a oddelenia štúdií. Celkovým víťazom v tomto oddelení sa stal V. Pachman pred J. Fritzom a A. Lázničkom. Známy slovenský skladateľ štúdií M. Sečkár z Trenčína sa umiestnil na 5.-6. mieste.

Pri zbežnej analýze dnešného diagramu by sa zdalo, že čierny vyhrá. Má o kvalitu viac, napadá bieleho Sc2 a zároveň hrozí získať druhého strelca ťahom 1...Vc6. Biely má však ešte jednu možnosť, ktorá nakoniec vedie k remíze a rozvetvuje sa do dvoch echových variantov: 1.Kf7. Po základných ťahoch 1...Jd6 2.Ke6 Sb7 nasleduje pekná obeť strelca 3.Se4! Čiernemu nezostáva nič iné len ju prijať a po 3...Ve4 4.Kd5 sa rozhodnúť medzi 4...Vb4 a 4...Ve7. Po 4...Vb4 remizuje biely ťahmi 5.Kc6 Jd6 S.Sc5! a po 4...Ve7 ťahmi 5.Kc6 Ka2 6.Sc7 Jc5 7.Sd6! Konečné pozície oboch variantov obsahujú rovnaký motív – súčasné napadnutie čiernej veže a jazdca bielym strelcom, ale na iných poliach. Takéto prvky, ktorým hovoríme echové, sú veľmi náročné na skladateľa a v problémových súťažiach sa vysoko cenia.

Riešenie problému č. 140 (D. Hjelle – b. Ka8, Db1, Vf5, Sh6, Jh4 – č. Ke2, Jc6, Pf2, h7 – dvojťažka) 1.Jf3! so zámenou matov na všetky ťahy čierneho – 1...J ľub. 2.Jd4 mat, 1...f1D 2.Dc2 mat, 1...f1J 2.Jg1 mat.


Vzad <<  >> Vpred