Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(13.3.1965)Skladba č. 140David Hjelle, Nórsko

III. cena

Arbeider-Skak 1956

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Ka8, Db1, Vf5, Sh6, Jh4 – č. Ke2, Jc6, Pf2, Ph7 – dvojťažka.

V posledných rokoch rastie stále viac a viac záujem o problémový šach. Šachové rubriky viacerých časopisov si vychovali svojich stálych riešiteľov, z ktorých postupom času vyrástli skladatelia veľmi dobrej úrovne. Nakoľko aj Československý šport má na tomto rozvoji slovenskej šachovej skladby svoj podiel, chceme nadviazať na dobrú tradíciu rubriky Šachový problém a pokračovať v popularizácii problémového šachu na Slovensku. Na rozdiel od minulosti zameriame sa hlavne na najlepšie súčasné skladby u nás i v zahraničí, poukážeme na nové smery v šachovej skladbe a budeme pravidelne prinášať ukážky z medzinárodných skladateľských turnajov. Budeme tiež radi, keď nám pošlete pripomienky a návrhy k ďalšej činnosti rubriky, resp. dotazy odborného charakteru, ktoré veľmi radi zodpovieme a objasníme.

V dnešnej úlohe predstavujeme jedného z najlepších nórskych skladateľov, ktorý sa nedávno dožil 60 rokov. Úloha obsahuje známu tému "biely na ťahu", lebo na každý ťah čierneho v postavení diagramu nasleduje bezprostredne mat. 1...J~ 2.Ve5 mat, 1...f1~ 2.D:f1 mat. Zdalo by sa, že úloha je rozriešená a biely spraví iba nejaký vyčkávací ťah, ktorým nezmení pripravené maty. Jestvuje však takýto ťah?


Vzad <<  >> Vpred