Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(20.12.1963)Skladba č. 139Viliam Rátz, Bratislava

Prameň neznámy, okolo 1920

Biely na ťahu vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd3, Vc5, Sh8, Pa6 – č. Kd7, Vh2, Pb6 – biely na ťahu vyhrá. Riešenia pošlite do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 135 (Mlynka – b. Ke8, Db8, Vd1, Vd8, Sc1, Je5, Pe2 – č. Ke4, Df2, Sa1, Jg4, Jh1, Pb7, e6, f4, f5, f6 – dvojťažka). Riešenie: pokus 1.Jd3? viazne na 1...Je5!, pokus 1.Jf7? viazne na Je3!, pokus 1.Jd7? s možnosťami 1...Je5 2.J:f6 mat, 1...Je3 2.Jc5 mat viazne na 1...Dd4! preto riešenie: 1.Jc4! hrozí 2.D:b7 mat s možnosťami: 1...Je5 2.Jd6 mat, 1...Je3 2.Jd2 mat, 1...Dd4 2.D:f4 mat – zámena dvoch matov po zvodnosti.

Riešenie problému č. 136 (Chrenko – b. Kd8, Dd6, Jd4, Jd5, Sg7 – č. Kd1, Pb2, c2, d2, e2, f2 – trojťažka). Riešenie: 1.Df4 tempo s možnosťami: 1...Kc1 2.Jb3+, 1...Ke1 2.Jf3+, 1...b1D 2.Je3+, 1...c1D 2.Je3+, 1...e1D 2.Jc3+, 1...f1D 2.Jc3+.

Za správne riešenie problémov č. 135, resp. 136 bolo možné získať 2, resp. 3 body.


Vzad <<  >> Vpred