Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(?.?.1963)Skladba č. 136Štefan Chrenko, Bratislava

Pesti Napló 1915-1917

Mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kd8, Dd6, Jd4, Jd5, Sg7 – č. Kd1, Pb2, c2, d2, e2, f2 – trojťažka. Riešenia treba zaslať, ako zvyčajne, do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 131 (Jankovič – b. Kh7, Dh4, Va6, Jc6, Sd5, Pf2, g2, g7 – č. Kf5, Dg1, Ve2, Sh2, Pd4 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Ve5 2.J:d4 mat, 1...Se5 2.Je7 mat, zvodnosť: 1.f4? hrozí 2.Dg5 mat s možnosťami: 1...D:g2 2.J:d4 mat, 1...V:g2 2.Je7 mat, ale 1...S:f4! Riešenie: 1.Je5! hrozí 2.Df6 mat s možnosťami: 1...V:e5 2.Vf6 mat, 1...S:e5 2.Se6 mat. Problém obsahuje zámenu dvoch obrán vo zvodnosti (téma Ruchlis) a zámenu dvoch matov v riešení. Za správne riešenie bolo možne získať 2 body.

Riešenie problému č. 132 (Gazoň – b. Kc1, Vc3, Vf6, Sb2, Je4, Je7 – č. Kd4, Dc8, Sc6, Pb3, d6, f4, g6 – trojťažka). Riešenie: 1.Jg5! hrozí 2.V:f4+ a 2.V:d6+, obe hrozby kryje 1...d5 s pokračovaním 2.Vf:c6 D:c6 3.J:c6 mat (s veľmi jemným vylučovaním duálov aj keď s pomerne chudobným obsahom). Za správne riešenie priznávame 3 body.


Vzad <<  >> Vpred