Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(25.10.1963)Skladba č. 131Pavol Jankovič, Kociha

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kh7, Dh4, Va6, Jc6, Sd5, Pf2, g2, g7 – č. Kf5, Dg1, Ve2, Sh2, Pd4 – dvojťažka. Riešenia treba zaslať do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese.

Výsledok riešiteľskej súťaže za III. štvrťrok 1963 (problémy č. 115-127): maximálny počet bodov 59 nezískal žiaden riešiteľ, 55 bodov získal Ivan Garaj, Bratislava a obsadil tým I. miesto v riešiteľskej súťaži. II. miesto získal Ján Makovník, Ružomberok, 54 bodov; III. miesto obsadil Jozef Žatko z Chynorian s 53 bodmi.

Poradie ďalších riešiteľov: 50 bodov: Kalita Anton; 47 bodov: Zlatinský Jozef; 41 bodov: Hán Alfonz; 40 bodov: Hrbáč Milan a Michalovič Vojtech; 39 bodov: Fábry Ján a Pekár Gustáv; 33 bodov: Štefek Bohumír; 28 bodov: Patacsi Alojz; 26 bodov: Fulla Anton; 21 bodov: Hurdes Jozef; 18 bodov: inž. Rosa P.; 17 bodov: Sláma Peter, Suchár Koloman a Trnavský Ondrej; 16 bodov: Fillo Martin; 13 bodov: Karel Jaromír. Poradie ostatných riešiteľov uverejníme v budúcej rubrike.

Výhercom srdečne blahoželáme, ostatným riešiteľom prajeme veľa úspechov v našej terajšej riešiteľskej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred