Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(18.10.1963)Skladba č. 130Gustáv Pekár, Tisovec

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ke1, De7, Jc5, Pb3, b4, e2, f3 – č. Kd5, Pb5, d6, e3, e5 – dvojťažka. Riešenia treba zaslať do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Výsledok riešiteľskej súťaže za III. štvrťrok 1963 uverejníme v nasledujúcej rubrike. Súčasne upozorňujeme výhercov riešiteľskej súťaže za prvý polrok 1963 (problémy č. 99-114), že ceny im budú zaslané v najbližšom čase. Prosíme o prepáčenie, oneskorenie však nebolo zavinené redakciou.

Riešenie problému č. 125 (Ančin – b. Kb6, Va1, Ve4, Sa2, Sd4, Ja7, Jc8, Pb2, c3 – č. Ka4, De2, Vg1, Vh4, Sc2, Jg8, Pa5, c6, d3, e3 – dvojťažka). Obsah problému spočíva v správnom výbere odťahu bieleho kráľa a v zámenách matov v tejto súvislosti vznikajúcich: pokusy: 1.Ka6? d2+!, 1.Kc5? Vg5+ 2.Sd5 mat, 1...Vh5+ 2.Se5 mat, 1...Dh5+!, 1.K:c6? Vg6+ 2.Se6 mat, 1...Vh6+ 2.Sf6 mat, 1...Je7+!, 1.Kc7? Dh2+!, preto jedine: 1.Kb7! Vg7+ 2.Sf7 mat, 1...Vh7+ 2.Sg7 mat. Problém obsahuje trojfázovú voľnú zámenu dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred