Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(11.10.1963)Skladba č. 129Pavol Jankovič, Kociha

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dg3, Sa3, Sd5, Jd3, Je7, Pb2, c5, e2, e5 – č. Kd4, Vc8, Vh6, Se3, Pb5, f5, f6 – dvojťažka. Riešenia treba zaslať do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 124 (Pramuga – b. Ke3, Dd8, Pe2 – č. Ke1, Sg8, Pc3, e6, g3 – trojťažka). 1.Dc7 hrozí 2.Db7 a 3.Db1, Dh1 mat s možnosťami: 1...Kd1 2.D:c3 ľub. 3.Dd2 mat, 1...Kf1 2.D:g3 ľub. 3.Df2 mat, 1...c2 2.D:g3+ Kd1 3.Dg1 mat, 1...g2 2.D:c3+ Kf1 3.Da1, Dc1 mat, 1...Sh7 2.D:h7 g2 (Kd1) 3.Db1 mat, 2...c2 (Kf1) 3.Dh1 mat, 1...e5 – vychádza hrozba. Duál vo variante 1...g2 nie je možné považovať za závažný, nakoľko je organickou súčasťou skladby. Danú tému nie je možné bez neho vôbec spracovať, iba ak by sme pripustili zúženie šachovnice o jeden stĺpec. Takýto duál sa nepokladá za závadu problému a nakoľko táto trojťažka je po stránke obsahu a spracovania dobrá, bolo jej tiež udelené 3. čestné uznanie. Vo všeobecnosti možno povedať, že posudzovanie závažnosti duálu je veľakrát ťažké, vyžaduje hodne praxe a častkokrát aj vynikajúci odborníci a rozhodcovia majú v tomto bode rôzne názory.


Vzad <<  >> Vpred