Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(4.10.1963)Skladba č. 128Rudolf Šteis, Žabokreky

Slovenský magazín 1943

Mat 2. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Kc4, Dg1, Vd4, Sb1, Sf8, Pa6, b3 – č. Ka3, Vh5, Vh6, Sg3, Sg8, Pb2, d6, e6, f5, h4 – dvojťažka.

Dnešným problémom otvárame novú riešiteľskú súťaž o vecné ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca decembra 1963. Súťaže sa môže zúčastniť každý (jednotlivci i kolektívy), kto v stanovenom termíne pošle riešenia postupne uverejňovaných problémov na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese. Body je možné získať jednak za správne riešenie, jednak za udanie vedľajších riešení (pokiaľ existujú) ako aj za udanie duálu v tematickom variante (pokiaľ existuje). Za udanie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ súčasne udá i autorovu intenciu, priznávajú sa mu ďalšie body. Stav riešiteľskej súťaže uverejníme koncom novembra. Riešenia problémov treba zaslať vždy do 14 dní od dňa uverejnenia. Do novej riešiteľskej súťaže Vám želáme veľa vytrvalosti a úspechov.


Vzad <<  >> Vpred