Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(27.9.1963)Skladba č. 127Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dh8, Vh3, Sd2, Pe4 – č. Kg4, Sh4, Pe6, g5 – dvojťažka. Posledný problém našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže. V nasledujúcej rubrike zahájime novú riešiteľskú súťaž, ktorá potrvá do konca roku 1963. Riešenie dnešného problému treba zaslať, ako zvyčajne, do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 123 (Pachman – b. Kd7, Df8, Vb4, Vc5, Sd3, Sd6, Jf6, Jf7, Pe2, e6, h6, h7 – č. Kf5, Dc1, Va5, Vh5, Sb1, Pb7, e3, e4, e5, g3, g6 – dvojťažka). Zvodnosť: 1.J:e4 hrozí 2.J:e5 mat s možnosťami: 1...Kg4 2.Jf2 mat, 1...Kf4 2.Jc3 mat, ale 1...Va8!, preto: 1.J:e5! hrozí 2.J:e4 mat s možnosťami: 1...Kg5 2.Jf3 mat, 1...Kf4 2.J:g6 mat, 1...Va8 2.Jc4 mat. Veľká časť riešiteľov pokladala zvodnosť omylom za vedľajšie riešenie, obranu 1...Va8 sa im nepodarilo nájsť! Za vyriešenie problému č. 123 bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred