Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(22.11.1963)Skladba č. 134Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (16–4)Kontrolná notácia: b. Kf6, Da6, Vd8, Vg7, Ja7, Je1, Sb1, Sh8, Pc4, c6, d2, d7, f3, f7, g4, h5 – č. Kd4, Je5, Pc5, h6 – dvojťažka. Riešenia zašlite do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 127 (Valuška – b. Kh2, Dh8, Vh3, Sd2, Pe4 – č. Kg4, Sh4, Pe6, g5 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...S ľubovoľne 2.Dh5 mat, 1...Sg3+ 2.V:g3 mat. Pokusy: 1.Df6? hrozí 2.Df3 mat, 1...Sg3+!, 1.Dc3? hrozí 2.Df3 mat, 1...Kh5!, 1.Dh7? tempo, 1...e5!, 1.Dh6? tempo, 1...e5!, preto: 1.De5! tempo s možnosťami: 1...S ľubovoľne 2.D:g5 mat, ale aj duál 2.D:e6 mat, 1...Sg3+ 2.D:g3 mat, 1...Kh5 2.D:g5 mat. Za úplné vyriešenie aj s udaním duálu bolo možné získať celkove 3 body.

Riešenie problému č. 128 (Šteis – b. Kc4, Dg1, Vd4, Sb1, Sf8, Pa6, b3 – č. Ka3, Vh5, Vh6, Sg3, Sg8, Pb2, d6, e6, f5, h4 – dvojťažka). 1.V:d6 hrozí 2.Dc5 mat s možnosťami: 1...e5+ 2.Ve6 mat, 1...f4 2.Vd5 mat, 1...Sf2 2.Vd4 mat, 1...Se1 2.Vd2 mat, 1...S:d6 2.S:d6 mat. Za správne riešenie bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred