Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(6.12.1963)Skladba č. 137Dr. Eugen Büchler, Bratislava

Paralléle 50, 1947

Mat 2. ťahom (11–14)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dh1, Vd2, Ve7, Ja5, Jd1, Se2, Sg3, Pa7, f3, f7 – č. Kd5, Db1, Vd3, Vf8, Jc1, Jf6, Sg8, Sh8, Pb3, c5, d4, d7, g5, h7 – dvojťažka. Riešenia pošlite do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 133 (Belaj – b. Kc6, Vh1, Je7, Jf7, Sb2 – č. Kf8, Pf6 – trojťažka). Výborná trojťažka s dosť prekvapivým úvodníkom: 1.Jg5! s možnosťami: 1...Kg7 2.Vh8 K:h8 3.S:f6 mat, 1...K:e7 2.Sa3+ Kd(e)8 3.Vh8 mat, 1...f5 2.Kd7 f4 3.Vh8 mat, 1...Ke8 2.Vh8+ K:e7 3.Sa3 mat, 1...f:g5 2.Kd7 a 3.Vf1 mat.

Riešenie problému č. 134 (Mlynka – b. Kf6, Da6, Vd8, Vg7, Ja7, Je1, Sb1, Sh8, Pc4, c6, d2, d7, f3, f7, g4, h5 – č. Kd4, Je5, Pc5, h6 – dvojťažka). Autorova intencia: 1.Vgg8? 1...J:f7, Jg6 2.K:f7, K:g6 mat, ale 1...J:c4!, 1.Vg5? s možnosťami: 1...Je5 ľub. 2.Vd5 mat s predĺženými obranami: 1...J:c4, J:d7+, J:g4+ 2.Jb5, V:d7, V:g4 mat, ale 1...h:g5! Preto riešenie: 1.Ke6! tempo s možnosťami: 1...J:f7, Jg6, J:c4, Jd3, J:d7, J:g4, J:c6, J:f3 2.V:f7, V:g6, Jb5, Jc2, V:d7, V:g4, J:c6, J:f3 mat. Dobrá úloha nebyť vedľajšieho riešenia 1.Sd3, ktoré ničí jej hodnotu.

Za správne a úplné vyriešenie problému č. 133 a 134 (aj s udaním vedľajšieho riešenia) bolo možné získať 3 resp. 4 body.


Vzad <<  >> Vpred