Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(13.12.1963)Skladba č. 138Dr. Jozef Belaj, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Aký bol posledný ťah bieleho? (13–12)Kontrolná notácia: b. Kg1, Ve6, Vf1, Jb1, Je5, Sa8, Sf8, Pb2, d4, f2, g2, g6, g7 – č. Ke4, Vh2, Jf5, Sa7, Sd1, Pa3, b7, d6, e7, f6, g5, h3 – aký bol posledný ťah bieleho? Riešenia zašlite najneskôr do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Dnes uverejnený problém patrí do zvláštnej kategórie šachových problémov, medzi tzv. retrogradné problémy. U týchto problémov spočíva úloha riešiteľa v tom, aby odhalil viac-menej dávnu históriu daného postavenia figúr. Retrogradné úlohy bývajú často spojené ešte s ďalšou výzvou (napr. vo forme: biely vráti svoj posledný ťah a dáva mat 2. ťahom). Na zistenie posledného ťahu bieleho je potrebné hlboko analyzovať uvedené postavenie a uvážiť všetky možnosti (počet možných braní, postavenie pešiakov atď.). Za správne udanie posledného ťahu bieleho priznáme 3 body, ak súčasne podáte rozbor a zdôvodnenie, prečo práve iba tento ťah ním mohol byť, získate ďalšie 3 body (t.j. maximálne 6 bodov).


Vzad <<  >> Vpred