Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(15.11.1963)Skladba č. 133Dr. Jozef Belaj, Bratislava

Slovák 1939

Mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kc6, Vh1, Je7, Jf7, Sb2 – č. Kf8, Pf6 – trojťažka. Riešenia treba zaslať do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 126 (Haring – b. Ka7, Dd7, Vc3, Ve3, Jd3, Sa1, Sa2, Pc5, c6, e4, e5, g3, h7 – č. Kd4, Dh5, Vb5, Vf1, Sd5, Pa6, b7, g6, h6 – dvojťažka). Zvodnosť A: 1.Jc1? hrozí 2.D:d5 mat s možnosťami: 1...K:e5 2.Vb3 mat, 1...D:e5 2.Je2 mat, ale 1...b:c6!, zvodnosť B: 1.Je1? hrozí 2.D:d5 mat s možnosťami: 1...K:e5 2.Vb3 mat, 1...D:e5 2.Jc2 mat, ale 1...b:c6!, zvodnosť C: 1.Jf2? hrozí 2.D:d5 mat s možnosťami: 1...K:e5 2.h8D mat, 1...D:e5 2.Ved3 mat, ale 1...b:c6!, zvodnosť D: 1.Jf4? s možnosťami: 1...K:e5 2.h8D mat, 1...D:e5 2.Je2 mat, ale 1...b:c6!, preto riešenie: 1.Jb4! hrozí 2.D:d5 mat s možnosťami: 1...K:e5 2.Vc1 mat, 1...D:e5 2.Jc2 mat, pridané varianty: 1...V:c5 2.Vcd3 mat, 1...b:c6 2.J:c6 mat. Dve obrany a šesť matov spracované v päťposchodovej zámene (dva maty sa vyskytnú vždy dvakrát, ale každý raz v inej kombinácii). Veľmi pekný výkon ašpirujúci na popredné umiestenie v našej skladateľskej súťaži – aj keď mnohými riešiteľmi nedocenený.


Vzad <<  >> Vpred