Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1.11.1963)Skladba č. 132Dr. J. Gazoň, Humenné

Slovenský šach 1941

Mat 3. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: b. Kc1, Vc3, Vf6, Sb2, Je4, Je7 – č. Kd4, Dc8, Sc6, Pb3, d6, f4, g6 – trojťažka. Riešenia treba zaslať do 14 dní odo dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. Žiadame riešiteľov, aby riešenia zapisovali čitateľne prehľadne a nezabudli uviesť prípadné nekorektnosti (neriešiteľnosť, duály, vedľajšie riešenia a pod.). Nezabudnite taktiež uvádzať svoje meno (opätovne dostávame nepodpísané riešenia, čím sa zbytočne ukracujete o cenné body pre riešiteľskú súťaž).

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže za 3. štvrťrok 1963 (problémy č. 115-127): 9 bodov získali: Cyprian Marian, Kniebügl Anton a Petrášek Aurel; 7 bodov: Zábojník Stanislav; 4 body: Bálint Gašpar, Holodňák Michal a Kraft Ladislav; 2 body: Pelc Emil, Šutera-Šafařík a Vojáček František; 0 bodov: Fodor Štefan. Celkove sa na riešiteľskej súťaži zúčastnilo 31 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred