Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(20.9.1963)Skladba č. 126Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (13–9)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dd7, Vc3, Ve3, Jd3, Sa1, Sa2, Pc5, c6, e4, e5, g3, h7 – č. Kd4, Dh5, Vb5, Vf1, Sd5, Pa6, b7, g6, h6 – dvojťažka.

Holandskí problémisti patria t.č. (popri sovietskych a nemeckých) k najlepším na svete. I autor dnešného problému, ktorý je jedným z najpoprednejších predstaviteľov holandského problémového šachu v súčasnosti, je mnohým z čitateľov iste dobre známy. Obsah problému spočíva v správnom výbere úvodníka a vo vnútornom súvise variantov vznikajúcich po jednotlivých možnostiach.

Riešenie problému č. 122 (Mlynka – b. Ka6, De6, Ve8, Sd8, Sh3, Jd3 – č. Kg5, Vf6, Vg6, Sa2, Sb8, Jf8, Pb5, c7, d7, h4, h5, h6 – dvojťažka). Zvodnosť A: 1.Db6? hrozí 2.Ve5 mat s možnosťami: 1...Se6 2.De3 mat (nie Dg1 mat), 1...Je6 2.Dg1 mat (nie De3 mat). Čierny má však účinnú obranu 1...c7 ľubovoľne! Zvodnosť B: 1.Dd6? hrozí 2.Ve5 mat s možnosťami: 1...Se6 2.Df4 mat (nie De5 mat), 1...Je6 2.De5 mat (nie Df4 mat), čierny sa však opäť ubráni: 1...c:d6! Preto riešenie: 1.Dc6 hrozí 2.Ve5 mat s možnosťami: 1...Se6 2.Dc1 mat (nie Dg2 mat), 1...Je6 2.Dg2 mat (nie Dc1 mat), pridané (netematické) varianty: 1...Vg8 2.D:f6 mat, 1...d6 2.Dc1 mat, 2.Dg2 mat (neškodný duál). Výborný problém obsahujúci zámenu matov pri súčasnom antiduále vo všetkých troch fázach!


Vzad <<  >> Vpred