Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(23.8.1963)Skladba č. 122Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (6–12)Kontrolná notácia: b. Ka6, De6, Ve8, Sd8, Sh3, Jd3 – č. Kg5, Vf6, Vg6, Sa2, Sb8, Jf8, Pb5, c7, d7, h4, h5, h6 – dvojťažka. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 119 (Líška – b. Kd5, Vb4, Ja8, Sc8, Sg3, Pa5, b5, c6, c4, d6 – č. Kb8, Pc5, d7 – štvorťažka). Autorova intencia spočíva v tom, že z pozície je možné dokázať, že posledný ťah čierneho musel byť c7-c5, preto: 1.b:c6 e.p.! s možnosťami: 1...d:c6+ 2.K:c6 K:a8 (K:c8) 3.Sb7+ (d7+) Kb8 (Kd8) 4.d7 (Sh4) mat, 1...K:a8 2.b7+ Kb8 3.c7+ Ka7 4.b8D mat, 1...K:c8 2.c7 Kb7 3.Vb5 Ka6 (K:a8) 4.c8D mat. Úloha má však okrem autorom zamýšľaného aj 6 vedľajších riešení: I. 1.Vb3 K:c8 2.a6 alebo aj Vf3 atď., 1...K:a8 2.Ve3 (Vf3) atď., II. 1.Vb2 s pokračovaním ako v I., III. 1.Vb1 s pokračovaním ako v I., IV. 1.b7 Ka7 2.a6 (Jc7) atď., 1...c:b4 2.a6 atď., V. 1.S:d7 Kb7 (Ka8) 2.Sc6+ atď., 1...c:b4 2.Sc6 atď., VI. 1.a6 c:b4 2.b7 atď., 1...Ka8 2.Va4 (b7+) atď., 1...K:c8 2.Vb3 (Vb2, Vb1) atď. Z riešení I. až III. hodnotíme udanie jedného 4 bodmi a každého ďalšieho 2 bodmi, za udanie ktoréhokoľvek ďalšieho riešenia (IV.-VI.) ako aj za udanie autorovej intencie priznávame po 4 body. Maximálne možno teda získať 24 bodov.


Vzad <<  >> Vpred