Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1.8.1963)Skladba č. 119Vladimír Líška, Ružomberok

Originál pre Čs. šport

Mat 4. ťahom (10–3)Kontrolná notácia: b. Kd5, Vb4, Ja8, Sc8, Sg3, Pa5, b5, c6, c4, d6 – č. Kb8, Pc5, d7 – štvorťažka. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese.

Výsledok riešiteľskej súťaže za prvý polrok 1963 (dokončenie z predchádzajúcej rubriky): menej ako 3 problémy rozriešili: Bojna Ivan, Čalko Ján, Fodor Štefan, Horváth Jozef, Chovan Ladislav, Ilenčík Jozef, Kaštel Štefan, Kušnírik Jozef, Lohyňa Miroslav, Mášik František, Medve Štefan, Niemec Jozef, Pištej Edvard, Zámečník Tadeáš. Na riešiteľskej súťaži sa dovedna zúčastnilo 50 riešiteľov.

Riešenie problému č. 116 (Pekár – b. Kc4, Dg3, Vf4, Vf7, Jb3, Jd2, Sa1, Pb5, c6, d5 – č. Kd6, Ve2, Vg6, Se5, Se8, Pc5, c7, f6, g4 – dvojťažka). Riešenie: 1.Jd4 hrozí 2.Jf5 mat s možnosťami: 1...c:d4 2.Da3 mat, 1...S:d4 2.V4:f6 mat, 1...Ve4 2.J:e4 mat, 1...Vg5 2.V4:f6 mat, 1...Sd7 2.V:d7 mat. Za správne vyriešenie bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred