Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(12.7.1963)Skladba č. 116Gustáv Pekár, Tisovec

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kc4, Dg3, Vf4, Vf7, Jb3, Jd2, Sa1, Pb5, c6, d5 – č. Kd6, Ve2, Vg6, Se5, Se8, Pc5, c7, f6, g4 – dvojťažka. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 112 (Kotzig – b. Kg2, Vd6, Sf5, Sh4, Pb2 – č. Ke3, Pb3, d7, h5 – trojťažka). 1.Sg6 a možnosťami 1...Kf4 2.Sd3! Ke3 (Ke5) 3.Sg5 mat (Sg3 mat), 1...Ke2 2.Sf2 h4 3.S:h5 mat. Veľmi úsporne a "vzdušne" vyriešená trojťažka jedného z našich najpoprednejších vedeckých pracovníkov v matematike.

Riešenie problému č. 113 (Zábojník – b. Kg2, Da4, Se5, Sg6, Pf4, f6, g4 – č. Kd5, Jg3, Jg8, Pc7 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Ke6 2.Dc6 mat, 1...c5 2.Sf7 mat. Riešenie: 1.Sd3 hrozí 2.Dc4 mat s možnosťami: 1...Ke6 2.Sc4 mat, 1...c5 2.Dd7 mat – tematické varianty; 1...Kc5 2.Db5 mat – netematický, pridaný variant. Tento problém obsahuje zámenu dvoch matov. Viacerí riešitelia pokladali ťah 1.Db5+ omylom za vedľajšie riešenie; vyvracia 1...c5!

Za správne riešenie problému č. 112 bolo možne získať 3 body, za problém č. 113 bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred