Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 112Prof. Dr. Anton Kotzig, DSc., Bratislava

Slovenský šach 1942

Mat 3. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg2, Vd6, Sf5, Sh4, Pb2 – č. Ke3, Pb3, d7, h5 – trojťažka. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 107 (Formánek – b. Ka6, Dh5, Va7, Vh7, Pb5, d7, f7 – č. Ke6, Ph6 – dvojťažka). Tento problém obsahuje, ako sme už pri jeho uverejnení prezradili, rozloženú trojfázovú zámenu dvoch matov – vždy po odstupoch čierneho kráľa 1...Kd6 resp. 1...Kf6. Riešenie: 1.d8V Kf6 2.Vd6 mat, 1.f8V Kd6 2.Vf6 mat, 1.f8S Kf6 2.V:h6 mat, 1.d8S Kd6 2.V:h6 mat, 1.d8J+ Kf6 2.f8D,V mat, 1.f8J+ Kd6 2.d8D,V mat. V posledných dvoch variantoch idú po druhých odstupoch kráľa duály. Keďže tieto varianty nie sú tematické, nie sú duály na závadu úlohy a v riešiteľskej súťaži sa nehodnotia. Za závadu sa tiež nepokladá tá skutočnosť, že v posledných dvoch variantoch môže byť pešiak v matujúcom ťahu premenený buď na dámu, alebo vežu (táto skutočnosť sa všeobecne nepokladá za závadu). Uvedený problém je teda úplne korektný, aj keď trochu neobvyklý – extravagantný. Za úplné vyriešenie bolo možné získať 6 bodov (za udanie každého z riešení 1 bod).


Vzad <<  >> Vpred