Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(7.5.1963)Skladba č. 107inž. Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–2)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dh5, Va7, Vh7, Pb5, d7, f7 – č. Ke6, Ph6 – dvojťažka. Dnešná dvojťažka je veľkou zvláštnosťou a venujte jej zvýšenú pozornosť. Prezradíme Vám, že obsahuje rozloženú trojfázovú zámenu dvoch matov. Za jej úplné vyriešenie možno získať 6 bodov! Riešenia pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu: Redakcia Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1; s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 102 (Dzuriš a Cyprian – b. Kg8, De1, Sf3, Sf4, Jc2, Je5, Pa4, b7, d6 – č. Kc5, Vb6, Vg6, Jf1, Pa5, c7, d7, g7 – dvojťažka). Úloha obsahuje zámenu dvoch matov: zdanlivá hra: 1...Vb:d6 2.D:a5 mat, 1...Vg:d6 2.Dc3 mat. Úvodník 1.De2! hrozí 2.J:d7 mat s možnosťami: 1...Vb:d6 2.Db5 mat, 1...Vg:d6 2.Dc4 mat, 1...K:d6 2.Jd3 mat.

Predbežné poradie riešiteľov (po vyhodnotení zaslaných riešení problémov č. 99 – 105) uverejníme v budúcej šachovej rubrike. Upozorňujeme riešiteľov, že v moderných dvojťahových problémoch sa hodnotia iba duály v tematických variantoch; v našej riešiteľskej súťaži hodnotíme tieto priznaním 1 bodu naviac.


Vzad <<  >> Vpred