Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 102Ivan Dzuriš, Giraltovce a

Marian Cyprian, Dubnica n/Váhom

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kg8, De1, Sf3, Sf4, Jc2, Je5, Pa4, b7, d6 – č. Kc5, Vb6, Vg6, Jf1, Pa5, c7, d7, g7 – dvojťažka.

Riešenie problému č. 94 (Mlynka – b. Kc2, Vg4, Vg6, Sa7, Jb5, Jc7, Pa3, b4, e4, e5, f4 – č. Kc4, Vb8, Sh4, Jb6, Pd5, e6, g3 – dvojťažka). Zvodnosť 1.f5? hrozí 2.e:d5 mat, 1...e:f5 2.Vc6 mat, 1...d4 2.Jd6 mat, 1...d:e4 2.V:e4 mat, 1...Sg5! Riešenie: 1.e:d5 hrozí 2.f5 mat, 1...e:d5 2.Vc6 mat, 1...J:d5 2.Jd6 mat, 1...Sg5 2.f:g5 mat. Problém obsahuje zámenu obrán po zvodnosti, za jeho vyriešenie bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 95 (Garaj – b. Ka6, Sd6, Sg6, Pb4, c4 – č. Kc8, Pa2, a4, b3, d5, d7, e6, f7 – mat 5. ťahom). Intencia: 1.b5 b2 2.Sb1 a:b1D 3.b6 ľubovoľne 4.b7+ Kd8 5.b8D,V mat, 1...f:g6 2.b6 Kd8 3.b7 Ke8 4.b8D+ Kf7 5.Df8 mat. Čierny má však v druhom ťahu silnejšiu obranu (v prvom variante) než a:b1D v podobe ťahu 2...f5! čím zamedzí mat piatym ťahom a problém sa stáva neriešiteľným. Okrem tohto nedostatku treba ešte poznamenať, že pozícia tohto problému je nelegálna, nakoľko postavenie čiernych pešiakov v žiadnom prípade nie je možné odvodiť zo základného postavenia šachových figúr. Na túto okolnosť treba pri skladaní šachových úloh taktiež brať zreteľ. Za udanie neriešiteľnosti, autorovej intencie ako aj za udanie nelegálnosti pozície bolo spolu možné získať 7 bodov.


Vzad <<  >> Vpred