Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 103Anton Bobek, Oravské Veselé

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dc5, Va4, Vc3, Jf2, Jg3, Sh3, Pg2, h2, h4 – č. Kf4, Jc6, Sh6, Pb4, c7, d3, e4, g6, h5 – dvojťažka.

V súvislosti s vypísaním tohtoročnej riešiteľskej súťaže (pozri rubriku č. 99), obrátili sa na nás viacerí riešitelia so žiadosťou o vysvetlenie čo je duál v tematickom, variante. Ich žiadosti radi vyhovujeme. Pod tematickým variantom rozumieme ten variant (tie varianty), ktoré sú organickou súčasťou obsahu (témy) daného problému. Najlepšie si to objasníme na príklade. V probléme č. 92 (K. Mlynka) je obsahom recipročná (vzájomná) zámena matov. Zdanlivé hry sú: 1...Kd5 2.Df3 mat a 1...Kf5 2.Dd3 mat. Po úvodníku 1.Je5 tempo nasleduje po 1...Kd5 2.Dd3 mat a po 1...Kf5 2.Df3 mat, teda na tie isté ťahy pred úvodníkom a po ňom nasledujú síce tie isté maty, ale navzájom vymenené. Tieto dva varianty tvoria tému úlohy a sú teda varianty tematické. Čierny má však v tomto probléme ešte ďalšie možné obrany a síce Kd4 a Kf4, ktoré sú z hľadiska zámeny matov variantami netematickými. Pod duálom rozumieme dve rôzne pokračovania, ktoré obe vedú k cieľu v predpísanom počte ťahov.


Vzad <<  >> Vpred