Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 104Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–11)Kontrolná notácia: b. Kc8, Va5, Ve1, Jb6, Jc5, Sa6, Sf4, Pb2, d6, d7, g2 – č. Kd4, Dh3, Ve3, Vh5, Jg3, Sf5, Pa4, b3, e6, g4, h6 – dvojťažka.

Riešenie problému č. 96 (Pericht – b. Kc8, Va5, Vd7, Sd8, Sf1, Pc4 – č. Kc6, Vh5, Sg1, Pg6, h3 – dvojťažka). Autorova intencia 1.c5 hrozí 2.Vd6 mat s obranami: 1...S:c5 2.Sb5 mat, 1...V:c5 2.Va6 mat, 1...Vd5 2.Vc7 mat. Čierny má však k dispozícii účinnú obranu 1...Sh2!, po ktorej biely nemôže dať v druhom ťahu mat a problém je preto neriešiteľný. Za udanie autorovej intencie a neriešiteľnosti bolo možné získať spolu 3 body.

Riešenie problému č. 97 (Sova – b. Kb7, Ve7, Vf4, Sb6, Jc1, Pb3, c5, e3, g5 – č. Kd5, Da1, Vh7, Pa5, d2, d3, d7, e5, h6 – trojťažka). Po úvodníku 1.Ja2 hrozí 2.e4+ a 3.c6 mat. Čierny má nasledovné možnosti: 1...D:a2 2.Vd4+ e:d4 3.e4 mat, 1...e4 2.Vf5+ De5 3.Vf:e5 mat, Ve:e5 mat, Jc3 mat. Skutočnosť, že v poslednom variante sú možné rôzne maty, je vážnou závadou tohto problému (duál v tematickom variante – pozri rubriku č. 103). Za udanie riešenia pri súčasnom uvedení spomínaného nedostatku bolo možné dosiahnuť spolu 5 bodov.


Vzad <<  >> Vpred