Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 105Ján Tazberík, Kociha

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8–4)

1. Pozícia A je na diagrame.

2. Pozícia B vznikne z A premiestnením Pg2 na g3.Kontrolná notácia: b. Kd6, Ve1, Jb7, Jd7, Se2, Se3, Pf6, g2 – č. Ke8, Va8, Vh8, Pf7 – dvojťažka. Riešenia pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu a poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 99 (Formánek – b. Kd1, Va3, Vg1, Jc5, Je2, Sc6, Sd4, Pe3 – č. Kf2, Sh1, Pa4, b3, c4, c7, g2 – dvojťažka). Tento problém je spracovaný vo forme "biely ma ťahu", t.j. na každý možný ťah čierneho (keby tento začínal) je už pripravený mat: 1...b2 2.e4 mat, 1...c3 2.Jd3 mat. Riešenie: 1.Sc3! tempo, 1...b2 2.Se1 mat, 1...K:e3 2.Sd4 mat. Za správne vyriešenie bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 100 (Hermanson – b. Kd3, Db1, Ve8, Je7, Se3, Pb3, c3, d5, f5 – č. Ke5, Pd7, f7 – dvojťažka). Zvodnosť I. 1.Kc4? 1...d6 2.Jg8 mat, 1...f6 2.Jc8 mat, 1...Kd6 2.Sf4 mat, 1...Kf6!, zvodnosť II. 1.Dc1? 1...d6 2.Sd4 mat, 1...f6 2.Sf4 mat, 1...Kf6 2.Sd4 mat, 1...Kd6!, zvodnosť III. 1.De1? 1...d6 2.Sg5 mat, 1...f6 2.Dg3 mat, 1...Kd6 2.Dg3 mat, 1...Kf6!, riešenie: 1.Db2! 1...d6 2.c4 mat, 1...f6 2.Dh2 mat, 1...Kf6 2.c4 mat, 1...Kd6 2.Dh2 mat. Štvorposchodová zámena dvoch matov – vynikajúci výkon popredného skladateľa šachových problémov.


Vzad <<  >> Vpred