Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(9.3.1963)Skladba č. 99Ing. Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kd1, Va3, Vg1, Jc5, Je2, Sc6, Sd4, Pe3 – č. Kf2, Sh1, Pa4, b3, c4, c7, g2 – mat druhým ťahom.

Dnešným problémom otvárame novú veľkú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca marca 1963. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne pošle riešenia postupne uverejňovaných problémov na adresu redakcie Čs. športu. Body je možné získať jednak za správne vyriešenie problému, jednak za udanie vedľajších riešení (pokiaľ existujú) ako aj za udanie duálu v tematickom variante. Za udanie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ súčasne udá i autorovu intenciu priznávajú sa mu ďalšie body. Stav súťaže počas jej priebehu budeme uverejňovať. Riešenia problémov treba zaslať vždy do 14 dní od dňa uverejnenia s poznámkou "Šach" pri adrese. V novej riešiteľskej súťaži, ktorá bude iste veľmi zaujímavá nakoľko prebieha súčasne s medzinárodnou skladateľskou súťažou, prajeme všetkým účastníkom veľa úspechov.

Výsledok riešiteľskej súťaže za štvrtý štvrťrok 1962 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred