Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 100Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9–3)Kontrolná notácia: b. Kd3, Db1, Ve8, Je7, Se3, Pb3, c3, d5, f5 – č. Ke5, Pd7, f7 – dvojťažka. Ako prvý zahraničný autor zaslal do súťaže problém H. Hermanson, ktorý patrí k najlepším z najpoprednejších súčasných skladateľov moderných dvojťažiek v svetovom meradle. Nezabudnite si všimnúť súvis medzi zvodnosťami a riešením.

Redakcia bratislavského denníka Smena vypísala súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov, ktorí nemali uverejnenú vlastnú skladbu pred 1. januárom 1961. Do súťaže budú zaradené všetky korektné originálne úlohy a štúdie uverejnené v Smene v roku 1963.

Autori najlepších problémov získajú vecné ceny a ďalšie vyznamenania v úhrnnej hodnote asi 1500.- Kčs. Meno rozhodcu bude oznámené neskôr. Osobitné vyznamenania získajú najlepšie prvotiny.

Problémy (každý na osobitnom lístku a podľa možnosti aj na diagrame) s úplným riešením, menom, adresou a s údajmi o prvotine autora treba posielať na adresu inž. Bedrich Formánek, Bratislava 11, Zadunajská 56.

Každý autor, pokiaľ sa nezúčastňuje na riešiteľskej súťaži Smeny, dostane výstrižok s vlastným problémom a bude včas upovedomený o výsledku súťaže.


Vzad <<  >> Vpred