Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 101Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dg2, Vb7, Vh1, Je1, Sb5, Sc3 – č. Kb1, Db3, Vc1, Sh3, Pa2, a4, e4 – dvojťažka.

Redakcia denníka Ľud vypisuje pre československých autorov súťaž v skladaní trojťažiek so strategickým alebo logickým obsahom, prípadne so zámenou hier. Čisté a ekonomické maty sa v tejto súťaži nebudú hodnotiť (t.j. sú prípustné aj úlohy s čistými matmi, ale pri hodnotení táto okolnosť sa nebude brať do úvahy).

Za strategický obsah sa pokladá napríklad viacnásobné blokovanie poľa, priväzovanie alebo odväzovanie kameňov, predĺžené obrany, antiduál a pod. Logické úlohy musia obsahovať aspoň jeden tematický pokus. Zámena hier môže mať najrôznejšie formy, napríklad zámena druhých ťahov bieleho, zámena obrán a pod.

Do súťaže budú zaradené všetky korektné originálne trojťažky uverejnené v Ľude v roku 1963.

Udelené budú tri ceny a tri čestné uznania a knižnými odmenami. Rozhodca turnaja bude určený dodatočne.

Problémy s úplným riešením, menom a adresou autora (každý na osobitnom lístku a podľa možnosti na diagrame) treba zaslať na adresu: Ivan Garaj, Bratislava, Mudroňova 68.

Každý autor dostane výstrižok so svojou úlohou a bude včas upovedomený o výsledku súťaže.


Vzad <<  >> Vpred