Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Výsledok riešiteľskej súťaže za IV. stvrťrok 1962

Maximálny počet bodov 48.

I. cena 48 bodov Mária KozákováJán Makovník

II. cena 47 bodov Jan Baxa

III. cena 46 bodov Anton Fulla

IV. cena 45 bodov ex aequo Ivan Brat a Karol Mlynka

ďalšie poradie: 44 bodov: Pavol Grobarčík, Pavol Jankovič, Miroslav Urbanec; 43 bodov: Ivan Garaj, Štefan Mikuláš, Jozef Srnanský, Jozef Žatko; 39 bodov: Anton Kalita, Alois Patacsi, Štefan Slisz; 37 bodov: Juraj Barkóci, Ondrej Kartal, Bohumír Štefek; 33 bodov: Milan Finta, Vojtech Michalovič; 32 bodov: Stanislav Zábojník; 30 bodov: Josef Hurdes; 28 bodov: Ján Bakalár; 27 bodov: Ladislav Bublinec; 26 bodov: Alexander Hlavatý; 24 bodov: Jozef Moravčík; 22 bodov: Aurel Petrášek; 21 bodov: Ladislav Chovan; 20 bodov: Jozef Bulla; 18 bodov: Teodor Mikuš; 15 bodov: Cyprian Marian; 12 bodov: Jozef Kapišinský, Peter Kniška; 10 bodov: Michal Ilavský; 8 bodov: Edward Borecki; 7 bodov: Jaroslav Hortenský, Pavol Žilecký; 6 bodov: Roman Hrabovec; 4 body: Jozef Bol, Csintalan Csaba, Michal Holodňák, Peter Žilecký; 2 body: Gašpar Bálint, Juraj Foltín, Jozef Horvát, Ing. Karel, Ľubomír Lokner, Alexander Pericht, Ondrej Trnavský; 0 bodov: Štefan Berecký, Milan Čič, Ing. Nikolaj Krylov.

Na súťaži sa zúčastnilo 53 riešiteľov.

Prvú cenu zaslať spoločne Kozárovej a Makovníkovi, nakoľko títo riešili spoločne; adresa: Ján Makovník, Ružomberok, ul. Červenej armády 46 ďalšie adresy: Jan Baxa, Český Těšín, Gorkého sady 10; Anton Fulla, Ostrava, Lešetinská 3/11; Ivan Brat, Bratislava, Lesná 353/395; Karol Mlynka, Bratislava, Lesná 353/76.


Vzad <<  >> Vpred