Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Československý šport vypisuje na rok 1963 medzinárodný neanonymný (informálmy) turnaj pre dvojťažky s obyčajnou alebo viacnásobnou (troj- a viacfázovou) zámenou hier (napr. zámena matov, téma Ruchlis, recipročná zámena, voľná zámena, téma Zagorujko, mnohofázová zámena jedného matu a pod.).

Súťažné problémy treba zaslať na adresu: Jozef Krúteľ, Bratislava, Čapkova 3, Československo.

Posledný termín zaslania: 30. september 1963.

Rozhodnutie turnaja bude uverejnené v Československom športe najneskôr v máji 1964.

Rozhodcom turnaja bude inž. Juraj Brabec, Bratislava.

V turnaji možno získať nasledovné vyznamenania: I. cena 300.- Kčs, II. cena 200.- Kčs, III. cena 100.- Kčs; ďalej čestné uznania a pochvalné zmienky (s knižnými odmenami), ktorých počet bude určený dodatočne podľa počtu a hodnoty problémov zaslaných do turnaja. V prípade výhry zahraničného účastníka bude mu zaslaná vecná cena primeranej hodnoty.

Každý autor dostane výstrižok so svojim problémom ako aj rozhodnutie turnaja.

Problémy, ktoré sa zúčastnia na tomto medzinárodnom skladateľskom turnaji, budú súčasne predmetom riešiteľskej súťaže, ktorá začne budúcou šachovou rubrikou.


Vzad <<  >> Vpred