Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(28.12.1962)Skladba č. 97Jakub Sova, Kamenný Újezd

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kb7, Ve7, Vf4, Sb6, Jc1, Pb3, c5, e3, g5 – č. Kd5, Da1, Vh7, Pa5, d2, d3, d7, e5, h6 – trojťažka. Riešenie pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou "Šach" pri adrese. Posledný problém našej veľkej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 92 (Mlynka – b. Ke7, De2, Sd6, Jc6, Pa4, b3, h3, h4 – č. Ke4, Je3, Pa5 – dvojťažka). Úloha je spracovaná vo forme "biely na ťahu", to znamená, že ak by začínal čierny, na každý jeho možný ťah je už pripravený mat. 1...Kd5 2.Df3 mat, 1...Kf5 2.Dd3 mat. Riešenie spočíva teda buď v nájdení vyčkávacieho ťahu, t.j. ťahu, ktorý by povinnosť ťahať presunul na čierneho a nepokazil by pripravené maty (takýto ťah však v danej pozícii nie je možný), alebo v ťahu, ktorý síce pripravené maty pokazí, ale vzápätí vybuduje maty nové – 1.Je5 tempo! s možnosťami: 1...Kd5 2.Dd3 mat, 1...Kf5 2.Df3 mat – tematické varianty a: 1...Kd4 2.Dd3 mat, 1...Kf4 2.Df3 mat – pridané varianty. Pri zrovnaní tematických variantov s predúvodníkovým obsahom vidíme, že ide o vzájomnú – tzv. "recipročnú zámenu" matov. Veľmi hodnotná úloha mladého skladateľa!

Riešenie problému č. 93 (Richter – b. Kh5, Db2, Sa2, Sh2, Jb3 – č. Ka4, Ja8, Jg8, Pb4, b6, d7, e3, f6 – štvorťažka). 1.Da1 hrozí 2.J ľub. 3.Sc4 mat, 1...Kb5 2.Jd4+ Kc5 3.Dc1+ K:d4 4.Dc4 mat, 1...b5 2.Jc5+ Ka5 3.Sd5+ Kb6 4.J:d7 mat, 1...f5 2.Sb1+ Kb5 3.Sd3+ Kc6 4.D:a8 mat.

Za správne vyriešenie problémov č. 92 a 93 bolo možné získať 2 resp. 4 body.


Vzad <<  >> Vpred