Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(21.12.1962)Skladba č. 96Alexander Pericht, Levice

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: b. Kc8, Va5, Vd7, Sd8, Sf1, Pc4 – č. Kc6, Vh5, Sg1, Pg6, h3 – dvojťažka. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Poradie riešiteľov našej veľkej štvrťročnej riešiteľskej súťaže po vyhodnotení problémov č. 85-92: plný počet 27 bodov získali Baxa Ján a Garaj Ivan; 26 bodov získali Brat Ivan, Fulla Anton, Mlynka Karol, Srnanský Jozef a Urbanec M.; 25 bodov Jankovič Pavol; 24 bodov Bakalár Ján, Grobarčík Pavol, Hlavatý Alexander, Kozárová Mária, Makovník Ján, Mikuláš Štefan, Slisz Štefan a Žatko Jozef; 22 bodov Michalovič Vojtech, Moravčík Jozef a Zábojník Stanislav atď. Na riešiteľskej súťaži sa zúčastňuje 52 riešiteľov.

Na budúci rok chystáme zaujímavú a hodnotnú súťaž pre skladateľov i riešiteľov. Preto nezabudnite si včas zabezpečiť pravidelný odber Čs. športu – najvýhodnejšie formou predplatného.

Odkaz redakcie: Viacerí riešitelia sa spytujú prečo v minulých týždňoch niekoľkokrát vypadla šachová rubrika. Upozorňujeme, že šachová rubrika bola pravidelne týždenne uverejňovaná, lenže z technických príčin sa niekedy ukáže potreba zaradiť ju do iného čísla. Keďže u čitateľov predpokladáme pravidelný odber, na túto skutočnosť zvlášť neupozorňujeme a prípadné reklamácie z tohto titulu odmietame.


Vzad <<  >> Vpred