Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(14.12.1962)Skladba č. 95Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 5. ťahom (5–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, Sd6, Sg6, Pb4, c4 – č. Kc8, Pa2, a4, b3, d5, d7, e6, f7 – biely začne a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie tohto problému pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 90 (Miltner – b. Kf8, Jf6, Jh5, Sd5, Sf4, Pg3 – č. Kf5, Jb7, Jh2, Ph3 – trojťažka). Autorova intencia: 1.Jg8 s hrozbou 2.Je7+ Kg4 3.Jf6 mat a nasledovnými možnosťami: 1...Kg6 2.Se4+ K:h5 3.Jf6 mat, 1...Kg4 2.Jh6+ K:h5 3.Sf7 mat. Úloha má však niekoľko vážnych nedostatkov: a) po úvodníku 1.Jg8 vzniká súčasne ešte druhá hrozba 2.Jg7+ Kg6 (Kg4) 3.Se4 mat (Jh6, Jf6 mat), b) vo variante 1...Kg4 sú dva duály a to: 2.Se4 K:h5 3.Jf6 mat a 2.Jg7 ľub. 3.Jf6, Jh6 mat. Za úplné vyriešenie problému č. 90 spolu s udaním uvedených závad bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 91 (Richter – b. Kh5, De6, Jb3 – č. Ka4, Sc7, Pb4, b5, c6 – štvorťažka). 1.Dg8 hrozí 2.Jc5+ Ka5 3.Da8+ Kb6 4.Jd7 mat s nasledovnými možnosťami: 1...Ka3 2.Jd4 Kb2 3.Db3+ Ka1 (Kc1) 4.Jc2 (Dc2) mat, 1...S~ 2.Jc5+ Ka5 3.Dd8+ Sc7 4.D:c7 mat. Za správne vyriešenie bolo možné získať 4 body.

Predbežné poradie riešiteľov uverejníme v budúcej šachovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred