Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(9.11.1962)Skladba č. 90Ivan Miltner, Praha

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Kf8, Jf6, Jh5, Sd5, Sf4, Pg3 – č. Kf5, Jb7, Jh2, Ph3 – trojťažka. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. Na veľkej štvrťročnej riešiteľskej súťaži sa predbežne zúčastňuje 41 riešiteľov.

Upozornenie pre riešiteľov: pri usporiadaní čistopisu rubriky č. 82 vypadla v udaní riešenia problému č. 79 (Kaďourek) poznámka o dvoch závažných duáloch v tematických variantoch, ktoré táto úloha obsahuje. Vo variante 1...Kc4 2.Sf7+ Kd3 3.J:c5 mat vychádza duál 2.Jf6 ľub. 3.Se2 mat, vo variante 1...S:e5 2.J:e5+ Ke4 3.Sf3 mat vychádza duál 2.Se2+ Ke4 3.D:e5 mat. Tieto duály boli v riešiteľskej súťaži bodované, takže za udanie úplného riešenia problému č. 79 bolo možné získať 5 bodov. Za upozornenie ďakujeme Stanislavovi Zábojníkovi.

Riešenie problému č. 85 (Grobarčík – b. Ka8, Db4, Sd4, Sf5, Ja2, Jc8 – č. Kd5, Dc2, Vh7, Jd8, Pa7, b2, c6, d3, e4 – dvojťažka). 1.Sf6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Dc5 2.D:e4 mat, 1...Dc4 2.Dd6 mat, 1...Dc3 (Da4) 2.J:c3 mat, 1...Je6 2.S:e4 mat, 1...Dc5 2.D:e4 mat. Za vyriešenie tohto problému bolo možné získať dva body.


Vzad <<  >> Vpred