Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(6.10.1962)Skladba č. 85Pavol Grobarčík, Trstená

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (6–9)Kontrolná notácia: b. Ka8, Db4, Sd4, Sf5, Ja2, Jc8 – č. Kd5, Dc2, Vh7, Jd8, Pa7, b2, c6, d3, e4 – dvojťažka.

Dnes uverejneným problémom otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o vecné ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca roku 1962. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne pošle riešenia postupne uverejňovaných problémov na adresu redakcie. Body možno získať za správne riešenie, resp. za udanie vedľajšieho riešenia, za udanie duálu v tematickom variante, ako aj za udanie neriešiteľnosti, pričom ak riešiteľ udá súčasne aj autorovu intenciu, priznávajú sa mu ďalšie body! Stav súťaže budeme počas jej priebehu uverejňovať. Riešenia problémov treba poslať vždy do 14 dní odo dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. V novej riešiteľskej súťaži prajeme všetkým účastníkom veľa vytrvalosti a úspechov. Mená a poradie všetkých riešiteľov uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred