Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(13.10.1962)Skladba č. 86Jakub Sova, Kamenný Újezd

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (7–12)Kontrolná notácia: b. Ka2, Sa3, Ja4, Ja7, Pb3, c2, e2 – č. Ka5, Vh6, Sf4, Sg6, Ja8, Jg3, Pa6, e3, e5, f7, h4, h7 – trojťažka.

Upozorňujeme riešiteľov, že šachovým problémom č. 85, ktorý bol uverejnený pred týždňom, sme zahájili novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny. Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v minulej šachovej rubrike. Prosíme čitateľov o hojnú účasť na riešiteľskej súťaži. Riešenia problémov posielajte vždy do 14 dní odo dňa uverejnenia na adresu: Redakcia Čs. športu, Bratislava, Stalingradská ul. č. 1 s poznámkou "Šach" pri adrese. Na uvedenú adresu môžete tiež posielať prípadné pripomienky a návrhy k organizácii riešiteľských súťaži a k obsanu šachovej rubriky. V budúcej rubrike uverejníme konečné poradie riešiteľov a vyžrebovanie výhercov za III. štvrťrok.

Riešenie problému č. 83 (Garaj – b. Kf1, Vf8, Vh1, Sa5, Se8, Je2, Jh4, Pe3 – č. Kg4, Pd6, e4, f6, g5, g7, h7 – trojťažka). Autorova intencia: 1.Jf3 s variantmi: 1...K:f3 2.Sh5+ K:e3 (g5–g4) 3.Vh3 mat, 1...e:f3 2.Sd7+ f5 3.S:f5 mat, 1...g6 2.V:f6 e:f3 3.Sd7 mat. Čierny má však k dispozícii účinnú obranu 1...Kf5! a problém je preto neriešiteľný. Kto udal, že problém je neriešiteľný získava 1 bod; kto okrem toho udal i autorovu intenciu získava 4 body.


Vzad <<  >> Vpred