Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(20.10.1962)Skladba č. 87Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dh1, Va5, Vg4, Sb5, Sh8, Jb7, Je8, Pd3, d6 – č. Ke6, Ve4, Vf6, Se3, Jf4, Pc7, d4, d7, f3, f7, h6 – dvojťažka. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Každoročne koncom leta sa v niektorom zo slovenských miest schádzajú skúsení í nádejní skladatelia šachových problémov z celého Slovenska. Dejiskom tohtoročného sústredenia bol Ružomberok. Tieto stretnutia majú mnohostranný charakter – konajú sa prednášky o jednotlivých druhoch šachovej tvorby, o súčasnej úrovni problémovej tvorby vo svete a pod., ďalej sa prevádza praktický výcvik v skladaní problémov na vopred zadanú tému pod vedením najpoprednejších slovenských problémistov (Pituk, Lačný, Formánek, Brabec), konajú sa riešiteľské súťaže a pod. Dnes uverejnená úloha vznikla na tohtoročnom sústredení problémistov v Ružomberku a jej autor ju venoval čitateľom Čs. športu.

Riešenie problému č. 84 (Hýroš – b. Kb1, Db8, Ja5, Sh3, Pd2, f6 – č. Kd5, Pa6 – trojťažka). 1.Jb3 tempo s možnosťami 1...Kc4 2.Db7 Kd3 3.Sf1 mat, 1...Kc6 2.Sg2+ Kd7 3.Jc5 mat, 1...a5 2.Db5+ Kd6 (Ke4) 3.Dc5 mat (Df5 mat), 1...Ke4 2.De8+ Kd5 (Kd3, Kf3, Kf4) 3.De6 mat (Sf1 mat, De3 mat). Veľmi dobre vydarená úloha s členitým obsahom a úsporným materiálom!

Upozornenie: Konečné poradie riešiteľov a vyžrebovanie výhercov za III. štvrťrok našej súťaže prinesieme z technických príčin až v budúcej rubrike (ČS)


Vzad <<  >> Vpred