Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(27.10.1962)Skladba č. 88Stanislav Zábojník, Bojnice-Dubnica

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (8–2)Kontrolná notácia: b. Kh3, Vb3, Vd1, Sc1, Se6, Pa2, b2, f4 – č. Ke2, Pf5 – trojťažka.

Výborná trojťažka veľmi dobrého riešiteľa šachových problémov sa končí čistými matmi. Aký však bude úvodník? To nám napíšte do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznánkou "Šach" pri adrese! Zúčastnite sa na našej veľkej štvrťročnej riešiteľskej súťaži o hodnotné ceny. Mená všetkých riešiteľov uverejníme, najlepších odmeníme!

Výsledok riešiteľskej súťaže Čs. športu za tretí štvrťrok (problémy č. 74-84): maximálny možný počet bodov 46 nezískal žiadny riešiteľ: 34 bodov Stanislav Zábojník; 33 bodov Anton Fulla; 29 bodov Štefan Mikuláš a Oliver Ralík; 28 bodov Ján Gáfrik a Anton Kalita; 27 bodov Jozef Žatko; 24 bodov Jozef Srnanský; 22 bodov Viliam Šoršák; 20 bodov Ivan Garaj; 15 bodov Aurel Petrášek a Vojtech Roziak; 12 bodov Peter Kniška; 9 bodov Jozef Bol; 8 bodov Jozef Moravčík a Vojtech Rus; 6 bodov Ján Bakalár, Ondrej Bakalár, Ladislav Bublinec, Milan Finta a Ondrej Trnavský; 5 bodov Jozef Kapišinský; 3 body Vladimír Bizík, Ladislav Eleš, Juraj Gúčik, Pavol Jankovič, Ladislav Kraft, Vladimír Krnáč, Vladimír Líška, Ján Makovník, Marian Cyprian a Bohumír Štefek; 0 bodov získali Jozef Hnetík, František Roman, Jaroslav Vitikač a Miroslav Zelka. Súťaže sa zúčastnilo 36 riešiteľov.

Riešitelia, ktorí sa umiestili na prvých štyroch miestach, získavajú ceny v horeuvedenom poradí. Prvú cenu — pánsku toaletnú cestovnú súpravu vyhráva Stanislav Zábojník, druhú cenu — pánsku toaletnú cestovnú súpravu — Anton Fulla, tretiu cenu – knihy (Chile 1962 a šachovú knihu) Štefan Mikuláš a štvrtú cenu – knihy (ako tretia cena) Oliver Ralík. Ceny budú výhercom odoslané poštou. Ostatným riešiteľom prajeme viac vytrvalosti v ďalšej časti súťaže a úspechy sa iste dostavia. (ČŠ)


Vzad <<  >> Vpred