Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(3.11.1962)Skladba č. 89Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kh6, De1, Vb6, Vh3, Sf3, Sh8, Jd2, Jd4, Pa4, c4, e2 – č. Kc3, Vd3, Sa2, Sb2, Pa3, a5, b7 – dvojťažka. Riešenie pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Moderný šachový problém – najmä však dvojťahový – si dnes už ani nevieme predstaviť bez zdanlivých hier, alebo zvodností. Často obsahuje problém aj zdanlivé hry aj zvodnosti súčasne. Pod zdanlivou hrou rozumieme varianty vychádzajúce po istých ťahoch čierneho zo základnej pozície, ktoré po úvodníku síce zanikajú, ale preformujú sa na iné varianty. Zdanlivé hry tvoria spolu so zvodnosťami základné motívy v sérii konštrukčných tém a pri hodnotení obsahu problému treba si ich bezpodmienečne všímať. V dnešnom probléme ak by začínal čierny a zahral 1...V:d2 nasledovalo by 2.Sd5 mat, ak by hral 1...V:d4 nasledovalo by 2.Se4 mat. Nezabudnite si všimnúť, ako sa tieto varianty zmenia v riešení.

Oprava problému č. 81 (Garaj). Autor opravuje tento problém pridaním čierneho pešiaka na b5. Riešenie 1.0-0 tempo atď.

Oprava problému č. 83 (Garaj). Autor opravuje tento problém premiestením Sa5 na e1, pričom pôvodný obsah úlohy ostáva zachovaný.

Prosíme riešiteľov, aby mimo rámca riešiteľskej súťaže preskúmali korektnosť opravených problémov a prípadné nedostatky uvedených problémov nám oznámili na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred