Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(7.12.1962)Skladba č. 94Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kc2, Vg4, Vg6, Sa7, Jb5, Jc7, Pa3, b4, e4, e5, f4 – č. Kc4, Vb8, Sh4, Jb6, Pd5, e6, g3 – dvojťažka. Riešenie pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Dvojťažka, ktorú Vám dnes predkladáme na riešenie, je opäť problémom moderného slohu. Pokúste sa v riešení udať jej úplný obsah. Na získanie bodov v riešiteľskej súťaži stačí samozrejme správne udať jej riešenie bez rozboru jej celého obsahu.

Riešenie problému č. 88 (Zábojník – b. Kh3, Vb3, Vd1, Sc1, Se6, Pa2, b2, f4 – č. Ke2, Pf5 – trojťažka). 1.Vf3 tempo! 1...K:f3 2.Sc4 Ke4 (Kf2) 3.Sd5 (Vf1) mat, 1...K:d1 2.Vf1+ Kc2 (Ke2) 3.S:f5 (Sc4) mat. Výborná trojťažka so štyrmi čistými matmi.

Riešenie problému č. 89 (Mlynka – b. Kh6, De1, Vb6, Vh3, Sf3, Sh8, Jd2, Jd4, Pa4, c4, e2 – č. Kc3, Vd3, Sa2, Sb2, Pa3, a5, b7 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...V:d2 2.Sd5 mat, 1...V:d4 2.Se4 mat. Riešenie: 1.e4! tempo 1...V:d2 2.Se2 mat, 1...V:d4 2.Sd1 mat, 1...Ve3 2.D:e3 mat, 1...V:f3 2.V:f3 mat, 1...Sa1 (Sc1) 2.D:c1 mat, 1...Sa2~ 2.Vb3 mat, 1...S:c4 2.Jb1 mat. Veľmi pekná dvojťažka moderného štýlu.

Za správne vyriešenie problému č. 88 bolo možné získať 3 body, za problém č. 89 - 2 body.


Vzad <<  >> Vpred