Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(30.11.1962)Skladba č. 93František Richter, Praha

Originál pre Čs. šport

Mat 4. ťahom (5–8)Kontrolná notácia: b. Kh5, Db2, Sa2, Sh2, Jb3 – č. Ka4, Ja8, Jg8, Pb4, b6, d7, e3, f6 – štvorťažka. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Jeden z našich popredných majstrov viacťahových problémov nám poslal ďalší problému zo svojej "kuchyne". Akiste sa Vám bude práve tak páčiť ako jeho nedávno uverejnená štvorťažka (problém č. 91). Nedajte sa odradiť námahou pri hľadaní riešenia, úspešné rozriešenie vás iste poteší.

Riešenie problému č. 87 (Hronec – b. Kf1, Dh1, Va5, Vg4, Sb5, Sh8, Jb7, Je8, Pd3, d6 – č. Ke6, Ve4, Vf6, Se3, Jf4, Pc7, d4, d7, f3, f7, h6 – dvojťažka). Úloha je spracovaním známej témy (viď. napr. tematický turnaj BABY 1960), ktorá pozostáva z nasledovného: čierny má tri voľné polia (d5, e5, f5). Biely svojím prvým ťahom vytvorí hrozbu tak, že v obranách čierny vždy jedno z voľných polí zablokuje, na druhé otvorí pôsobnosť bielej diaľkovej figúry a tretie napadne biely v matujúcom ťahu. 1.D:f3 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jd5 2.V:e4 mat, 1...Ve5 2.Jg7 mat, 1...Vf5 2.J:c7 mat, pridaný variant (netematický) 1...Kf5 2.S:d7 mat. Je pozoruhodné, že veľká časť riešiteľov udáva ako riešenie (resp. vedľajšie riešenie) 1.Dh5. Na tento ťah má však čierny k dispozícii jemnú (jedinú) účinnú obranu 1...c:d6!!


Vzad <<  >> Vpred