Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(24.11.1962)Skladba č. 92Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: b. Ke7, De2, Sd6, Jc6, Pa4, b3, h3, h4 – č. Ke4, Je3, Pa5 – dvojťažka.

Dnešná dvojtažka je spracovaná vo forme "biely na ťahu". To znamená, že ak by v udanej pozícii začínal čierny, na každý jeho (možný) ťah by nasledoval bezprostredne mat. Nezabudnite si všimnúť, aké maty vychádzajú ak začína čierny a ako sa tieto zamenia v riešení. Nie je v tom akási pravidelnosť?

Oprava úlohy č. 71 (I. Garaj – mat 92. ťahom). Autor úlohu opravuje nasledovne: b. Kd1, Sd6, Je7, Pa3, b3, c4, f2, g3, h2 – č. Ka5, Sc3, Ja7, Pa6, b6, d3, e6, f7, g4, g7, h7 – mat 95. ťahom. Riešenie: 1.Kc1 Se1 2.Kb2 Sd2 3.Ka2 Se1 4.Ka1 Se3+ 5.Kb1 Sd2 6.Kb2 Se1 7.Kc1 Sc3 8.Kd1 h6 9.Kc1 atď. ako v sérii prvých ôsmich ťahov až po 16...h5 17.Kc1 až po 24...h4, 32...h3, 40...g6, 48...g5, 56...f6, 64...f5, 72...f4, 80...f3, 88...d2 po čom nasleduje 89.Kc2 d1D+ 90.K:d1 e5 91.Jd5! Jc6! 92.J:c3 :e4 93.Ja2 (d5) e3 94.Sb5+ J:b5 95.a:b4 mat. Prosíme riešiteľov, aby mimo riešiteľskú súťaž preskúmali korektnosť takto opravenej úlohy a prípadné jej nedostatky nám oznámili na adresu redakcie.

Riešenie dnešnej dvojťažky pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Stalingradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese.


Vzad <<  >> Vpred