Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(16.11.1962)Skladba č. 91František Richter, Praha

Originál pre Čs. šport

Mat 4. ťahom (3–5)Kontrolná notácia: b. Kh5, De6, Jb3 – č. Ka4, Sc7, Pb4, b5, c6 – štvorťažka.

Dôležité upozornenie pre riešiteľov: Pri vysádzaní diagramu problému č. 88 sa stal nemilý omyl a síce namiesto správneho bieleho Se6 bol vysádzaný Pe6. Prosíme, aby ste si diagram v tomto zmysle opravili a riešenie úlohy poslali do 14 dní od uverejnenia tejto opravy na adresu redakcie ako obvykle.

Riešenie problému č. 86 (J. Sova – b. Ka2, Sa3, Ja4, Ja7, Pb3, c2, e2 – č. Ka5, Vh6, Sf4, Sg6, Ja8, Jg3, Pa6, e3, e5, f7, h4, h7 – trojťažka). Autorova intencia: 1.Sd6 1...Jb6 2.Jb2, 1...e4 2.c4, 1...Jc7 2.S:c7+, 1...S:e2 2.Ka3. Úloha má však v tejto forme vážny nedostatok v podobe vedľajšieho riešenia 1.Sb2 (hrozí 2.Sc3 mat) 1...J:e2 (Je4) 2.Ka3 atď. Za udanie oboch riešení bolo možné získať 6 bodov.

Oprava problému č. 86 (J. Sova): Autor problém opravuje zmenou pozície na: b. Ka1, Sd6, Ja4, Ja7, Pb3, c2, e2 – č. Ka5, Vh6, Sf4, Sg6, Ja8, Jg3, Pa6, e3, e5, f7, h4, h7. Riešenie: 1.Ka2 s pokračovaním ako v pôvodnej pozícii. Prosíme riešiteľov, aby mimo riešiteľskú súťaž preskúmali korektnosť takto opraveného postavenia a prípadné nedostatky nám oznámili na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred