Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(29.9.1962)Skladba č. 84Juraj Hýroš, Ružomberok

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kb1, Db8, Ja5, Sh3, Pd2, f6 – č. Kd5, Pa6 – trojťažka. Riešenie pošlite najneskôr do sedem dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Dnes uverejňujeme posledný problém našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže, do ktorej patria problémy č. 74–84. Nezabudnite si včas zaistiť Československý šport na nastávajúce obdobie, nakoľko už budúcou rubrikou sa začína ďalšia veľká štvrťročná riešiteľská súťaž!

Predbežne poradie riešiteľov na čele súťaže po vyhodnotení riešení problémov č. 74–82 je nasledovné: 28 bodov: Gáfrik Ján a Mikuláš Štefan; 27 bodov: Zábojník Stanislav; 26 bodov: Fulla Anton; 25 bodov: Kalita Anton; 23 bodov: Žatko Jozef; 22 bodov: Ralík Oliver a Šoršák Viliam atď.

Riešenie problému č. 82 (Žatko – b. Kd6, Vd3, Sd5, Pa4, b3 – č. Kd8, Sd7 – trojťažka): 1.Vg3! tempo, 1...Kc8 2.Vg8+ Se8 3.V:e8 mat, 1...Se8 2.Vg8 Kc8 3.V:e8 mat, 1...Sc6 2.S:c6 Kc8 3.Vg8 mat, 1...Se6 2.S:e6 Ke8 3.Vg8 mat, 1...S:a4, (Sb5, Sg4) 2.b:a4, (a:b5, V:g4) Kc8, (Ke8) 3.Vg8 mat.

Doplnok k riešeniu problému č. 81 (Garaj): okrem autorom zamýšľanej intencie 1.0-0 má úloha aj vedľajšie riešenie 1.Kf1 tempo, čo ju, pravda, znehodnocuje.


Vzad <<  >> Vpred