Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(7.9.1962)Skladba č. 81Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Ke1, Vh1, Je2, Jh2, Sf7, Pe6 – č. Kh4, Pe3, g5 – trojťažka.

Dnešný problém, ktorého autorom je vynikajúci slovenský riešiteľ šachových problémov, bude tvrdým orieškom aj pre zručných riešiteľov. Tento problém je ďalším dôkazom tej skutočnosti, že prvým predpokladom k úspešnému skladaniu šachových problémov je bohatá riešiteľská prax.

Riešenie problému č. 78 (Bron – b. Kc2, Vc7, Jf5, Pc3, e4 – č. Kb5, Df8, Pc4, f6 – biely vyhrá). Na prvý pohľad sa zdá, že biely má k dispozícii dva rovnocenné úvodníky 1.Vf7 a 1.Vc8. Lenže po 1.Vf7 čierny odpovie 1...Dh8, čím definitívne vyslobodí dámu a udrží prinajmenej remízu. Preto 1.Vc8 s vynúteným sledom ťahov 1...Da3 2.Jd4+ Kb6 3.Vb8+ Kc5 4.Vb5+ Kd6 5.Vd5+ Ke7. Zdá sa, že biely už vyčerpal všetky hrozby a napriek tomu nedosiahol vytýčený cieľ, lenže má k dispozícii ďalší vynikajúci ťah 6.Va5!! a ľahko vyhrá. Riešenie tejto štúdie bolo potrebné udať až po šiesty ťah, nakoľko tento je práve rozhodujúci. Správne a úplné riešenia sme ohodnotili piatimi bodmi.

Stav riešiteľskej súťaže po vyhodnotení problémov č. 74-78 je nasledovný: 16 bodov: Gáfrik Ján, Mikuláš Štefan; 15 bodov: Ralík Oliver; 14 bodov: Fulla Anton, Zábojník Stanislav; 11 bodov: Garaj Ivan, Srnanský Jozef, Šoršák Viliam, Žatko Jozef atď. Celkove sa na tejto riešiteľskej súťaži zúčastňuje 32 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred